Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

http://www.vrtic-kolibri.zagreb.hr/UserDocsImages/ProceduraRačuni-kolibri.doc 

Ispiši stranicu