Ponuda posebnih programa za 2020/2021 godinu

 DJEČJI VRTIĆ KOLIBRI

Zagreb, Ruščenica 19

KLASA:. 601-02/20-05/06

URBROJ: 251-614-04-20-05

Zagreb, 12.05.2020.

 

Na temelju članka 43. Statuta DV Kolibri Upravno vijeće na 27.  sjednici održanoj 12.05.2020. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

Odluka: Prihvaća se prijedlog posebnih programa u DV Kolibri za pedagošku godinu 2020/2021. i donosi se odluka o cijeni programa.

 

PONUDA POSEBNIH PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

 

RB

NAZIV PROGRAMA I VERIFIKACIJA MZO (KLASA, URBROJ, DATUM)

Trajanje programa (cjelodnevni, poludnevni, kraći)

Lokacija

Dodatna uplata roditelja (mjesečni iznos)

1

Posebni program katoličkog vjerskog odgoja Klasa:601-02/17-03/00224, Urbroj: 533-25-17-0004 od 09.05.2017.

Integrirani u redovitom

Ruščenica 19

0 kn

2

Učenje engleskog jezika, Klasa:601-02/16-03/00488, Urbroj: 533-25-17-0008 od 22.05.2017.

Integrirani u redovitom

Ruščenica 19, Miroševečka  cesta 89 i Novoslečki put 181

250x7 obroka=1.750kn

3

Športski program, Klasa:601-02/09-03/00442, Urbroj:533-10-11-0008 od 17.3.2011

Integrirani u redovitom

Miroševečka cesta 68

250x7 obroka=1.750kn

4

Učenje engleskog jezika, Klasa:601—2/16-03/00489, Urbroj:533-25-16-0004, od 27.12.2016.

kraći

Ruščenica 19, Miroševečka cesta 89, Novoselečki put 181

150knx8 obroka=1.200kn

5

Športski program, Klasa:601-02/17-03/00175, Urbroj:533-25-17-0004 od 30.06.2017.

kraći

Miroševečka c. 89

150knx8 obroka=1.200kn

 

Predsjednica Upravnog vijeća: Lorena Lacić


Ispiši stranicu