Obavijest roditeljima, skrbnicima djece o mougćnosti premješataj djeteta/djece u vrtić prema mjestu stanovanja za 2018/2019

http://www.vrtic-kolibri.zagreb.hr/UserDocsImages/Obavijest rodtieljima skrbnicima djece o mogućnosti premještaja djetetace u vrtić prema mjestu stanovanja 2018-19.docx 

Ispiši stranicu