Lutkarsko scenski program

Program je verificiran od strane Ministarstva prosvjete i športa, te ga provode educirane odgojiteljice Biserka Halgaš i Snježana Vuković. Broj odgojnih skupina ovisi o broju zainteresiranih roditelja za program.

Posebni lutkarsko scenski program obuhvaća rad sa djecom predškolske dobi od 3 godine do škole. Temelji se na:

  • humanističkom pristupu odgoju i obrazovanju: obvezivanje na uvažavanje najsuvremenijih spoznaja, usmjerenost na dijete i njegove razvojne potrebe
  • cjelovitom i razvojnom pristupu djetetu, a da se to ostvari nužno je uvažavanje i poticanje svih područja djetetovog razvoja
  • kreiranju okruženja u kojem se poštuju prava djeteta i u kojem „živi“ odgoj za ljudska prava
  • uvažavanju i poštivanju prava djetetovih roditelja
  • integrativnosti sadržaja i aktivnosti radi poticajnog razvoja i zdravog stila života


Odgojnom djelovanju koje je aktivan proces u kojem su djeca važni akteri, a sadržaji integrativno postavljeni Odgojno obrazovni proces uzima u obzir sve aspekte djetetova razvoja, na dijete se gleda kao na jedinstvenu ličnost, poštuje se djetetova posebnost i osobnost, dijete je aktivni nositelj vlastitog razvoja, koji kroz socijalne interakcije i različite aktivnosti stječe individualna i grupna životna iskustva, upoznaje, prihvaća i uči poštivati proaktivan, zdrav i uspješan način života.

Cilj programa

poticanje i razvijanje vještina slobodnog razmišljanja, istraživanja i stvaranja u području umjetnosti i kulture, posebno kazališne- lutkarske umjetnosti poticanje i razvijanje kreativnosti i stvaralaštva u svakom djetetu kao preduvjet njegova osobnog rasta i korištenja stečenih iskustava u daljem životu inkorporiranje različitih oblika izražavanja, poput scenskog, glazbenog, likovnog, verbalnog, taktilnog, vizualnog, auditivnog i tjelesnog izražavanja.


Odabir prikladnog oblika rada zasniva se na poznatosti i složenosti pojedinog sadržaja rada, razvojnim mogućnostima djece, aktualnosti sadržaja, interesa, te osobitosti djece ili skupine.

Rad s djecom zasniva se na igri, kao dominantnoj i najprirodnijoj aktivnosti predškolskog djeteta.

Učenje je situacijsko, a provodi se primjenom sintetičke metode (izvedba aktivnosti i uvježbavanje u konkretnim situacijama).

Lutkarsko- scenski program daje djeci jednu vrijednost koja ostaje za cijeli život, a to je ljubav prema kulturi, kazalištu, pisanoj riječi. Dobiti ovakvog programa su ipak najveće u području socio-emocionalnog razvoja. Djeca kroz igru scenskom lutkom projiciraju vlastite osjećaje te prerađuju svoje skrivene probleme jer uz pomoć lutke mogu bolje izraziti osnovne emocije. Dobrobiti su i razvijanje verbalne i neverbalne komunikacije, kreativnosti, mašte i uživljavanja u tuđe uloge ili situacije. Ovim programom pružamo mogućnost djeci da što bolje dožive i istraže sebe na kreativan način u atmosferi prihvaćanja različitosti.


Ispiši stranicu